โปรดเกล้าฯผู้ว่ายะลา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้บาดเจ็บ

1,007

24 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นายวิชัย เจ๊ะม๊ะ นางนิตยา พิบูลย์ นางสมพร ลุ่ยจิ๋ว นายณรงค์รัฐ แก้วสุขศรี นางพรรณี เจริญธนวิธ นางหนูขาน ประเสริฐสังข์ และ MISS THAN SHIN ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดพิมลชัย หน้าร้านค้าส่ง ซอย 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของนางสาวนารีรัตน์ แซ่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 924 ถนนผังเมือง 4 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และนางสุปรีดา ณ บ้านเลขที่ 625/1 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดพิมลชัย หน้าร้านค้าส่ง ซอย 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

อัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติผู้บาดเจ็บ

ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานความห่วงใยมายังผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิต

0%
Comments
Loading...