ทูลกระหม่อมหญิง ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE

967

25 มกราคม 2561

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE และทรงพระราชทานคำปรึกษาสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ณ โรงเรียนกล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE และทรงพระราชทานคำปรึกษา

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการและประชาชน นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียน และวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

0%
Comments
Loading...