บิ๊กตู่รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศเยือนอินเดียในวันชาติ

859

วันที่ 25 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศร่วมกับผู้นำอาเซียน ในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

โดยมีพลเอกวิชัย กุมาร ซิงค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ให้การต้อนรับ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยือนอินเดิยในฐานะแขกเกียรติยศเนื่องในวันชาติอินเดียโดยมี พลเอกวิชัยกุมารซิงค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียให้การต้อนรับ

ในการนี้มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมคณะไปด้วย

ส่วนกำหนดการของพลเอกประยุทธฺ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้น พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเข้าพบนายนเรนทรา โมดินายกรัฐมนตรีอินเดีย ณ เรือนรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย

โดยวันที่ 25 มกราคม 2561นายกรัฐมนตรี เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือทวิภาคีกับนายนเรนทรา โมดิ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ที่เรือนรับรองรัฐบาล สาธาณรัฐอินเดีย โดยเป็นประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย อาทิ ยางพารา และน้ำมันปาล์ม การดึงดูดนักลงทุนจากอินเดียในโครงการ EEC การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมความมั่นคงทางทะเลและการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามไซเบอร์ รวมถึง การสร้างความเชื่อมโยงทางบก ทะเล อากาศ ภายใต้แนวคิดอินโด-แปซิฟิก

เวลา 12.15 น. นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย (ราษฎร์ปติภาวัน) และเวลา 13.50 น. การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดียในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านทะเลและความมั่นคง” (Maritime Cooperation and Security)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยแลกเปลี่ยนขอ้ตกลงทวิภาคีกับนายนเรนทรา โมดิ นายกรัฐมนตรีของอินเดีย

หลังจากนั้น เวลา 17.45 น. นายกรัฐมนตรีอินเดียและผู้นำอาเซียนร่วมงานเปิดตัวตราไปรษณียกรที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย

ต่อมา เวลา 18.00 น. การประชุมเต็มคณะของการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในหัวข้อ “ค่านิยมร่วมและเป้าหมายเดียวกันของอินเดีย-อาเซียน” (India-ASEAN Shared Values, Common Destiny)

ในช่วงเย็น เวลา 19.30 น. นายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชองไทยกับนายนเรนทรา โมดินายกรัฐมนตรีอินเดีย

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำอาเซียน ร่วมงานพาเหรดในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ที่เข้าร่วมการประชุมฯ

เมื่อเสร็จสิ้นงาน เวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากท่าอากาศยานกองทัพอากาศปาลาม เวลา 20.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

0%
Comments
Loading...