พระองค์ภา เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

1,113
  • 26 มกราคม 2561

พระดำรัสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการเสด็จพระราชดำเนินศูนย์ฝึกวิชาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งว่า

หลายปีที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ของไทย และทัณฑสถานหญิงอีกหลายแห่ง รวมถึงแห่งที่พวกเราเข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะริเริ่มและดำเนินการปฏิรูประบบงานด้านการปฏิบัติและการฟื้นฟูผู้กระทำผิด การปฏิรูปต่าง ๆ นี้ จะช่วยกระตุ้นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในภาพรวมด้วย ซึ่งทำได้โดยอาศัยการตอบสนองความต้องการของผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดี ช่วยลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษไปแล้ว ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม”

0%
Comments
Loading...