สมเด็จพระนางเจ้าฯโปรดเกล้าฯ เลขาสภากาชาดไทย พระราชทานผ้าห่มแก่ราษฎร

505

27 มกราคม 2561

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,560 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบให้กับนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและราษฎร ณ วัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล, หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว และหอประชุมที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎร หลังจากพื้นที่ดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในวันนี้ ต่างรู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

0%
Comments
Loading...