โปรดเกล้าฯข้าราชบริพารถวายภัตตาหาร สมเด็จพระสังฆราช

1,252

๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารเชิญสำรับภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมมาถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายอดิเรก

0%
Comments
Loading...