พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี เสด็จครบรอบ66ปีศาลเยาวชน

2,609

30 มกราคม 2561

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบ 66 ปี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร

ทอดพระเนตรผลงานของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัว จากโรงเรียนฟ้าใสวิทยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามความสนใจ อาทิ กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร เช่น ยาดม ยาหม่อง สบู่, กิจกรรมกระถางปูนและเพ้นท์, กิจกรรมจักสานตะกร้า โดยรายได้จากการจำหน่ายแบ่งให้เด็กและเยาวชนร้อยละ 60 ส่วนโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู สงเคราะห์เด็กและเยาวชนในโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยดนตรี กีฬา การทำอาหารคาวหวาน และสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี

0%
Comments
Loading...