สมเด็จพระเทพฯเสด็จทอดพระเนตรโครงการในพระราชดำริ

997

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานและการเรียนการสอนโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

0%
Comments
Loading...