โปรดเกล้าฯจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

1,756

31 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณคลองบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยกำลังพลและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะในคลองบ้านใหม่ ช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ รวมทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดเทียนถวาย ให้มีความสวยงาม สะอาดตา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา

0%
Comments
Loading...