พระองค์โสมฯ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์

1,003

1 กุมภาพันธ์ 2561

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง วัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี ซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านพุทธศาสนาของพระสงฆ์และสามเณรในพื้นที่อำเภอสารภี และอำเภอใกล้เคียง เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีในพื้นที่อำเภอสารภี

0%
Comments
Loading...