โปรดเกล้าฯให้ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

870

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณคลองบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ เป็นวันที่ 4

กำลังพลและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบ้านใหม่ทั้งสองฝั่ง และเก็บขยะกำจัดผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่พาดผ่านสายไฟหรือกีดขวางทางสัญจรของประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดต่าง ๆ ในชุมชน อันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และศาสนาสถานที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนต่าง ๆ

 

นายชรินทร์ กิ่งก้าน อายุ ๕๐ ปี ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมในการปฏิบัติหน้าที่และทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ช่วยทำกิจกรรมขุดลอกคลอง และเก็บวัชพืช ตั้งใจมาช่วยทำกิจกรรมจิตอาสา เพราะได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยได้กล่าวว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยากเชิญชวนประชาชนทุก ๆ คน สนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มาร่วมกันทำความดี อยากให้ออกมาทำกิจกรรมกันมาก ๆ เพื่อให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป”

0%
Comments
Loading...