สมเด็จพระสังฆราช เสด็จพระราชทานเพลิง วัดเทพศิรินทร์

2,378

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังเมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส

ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ นางวิไลวรรณ พวงวรินทร์ เป็นกรณีพิเศษ ภริยาศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์

0%
Comments
Loading...