สมเด็จพระเทพเสด็จเปิดงานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

922

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

0%
Comments
Loading...