ไปต่อ!กรุงเทพโพลล์ประชาชนให้คะแนนรัฐบาลเกินครึ่ง

967

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
กรุงเทพโพลล์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วทุกภาคของงประเทศว่าประชาชนมีความสุขกับรัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,212 คน พบว่า ระดับความสุขที่คนไทยได้รับหลังจากที่รัฐบาลหลังจากที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.48 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ซึ่งมีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง

ร้อยละ 62.9 ระบุว่าความสุขที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ คืนให้ประชาชนคือการดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขไม่วุ่นวายไม่มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง
ร้อยละ 41.3 คือ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน“โครงการประชารัฐ” และร้อยละ 36.8 คือ การติดต่อสถานที่ราชการสะดวกรวดเร็วขึ้น
ร้อยละ 34.8 ปราบปรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น
ร้อยละ 32.8 ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมดีขึ้นรู้สึกปลอดภัยไม่หวาดระแวง

เรื่องที่กังวลว่ารัฐบาล คสช. จะไม่สามารถคืนความสุขให้กับประชาชนได้ 5 อันดับแรก
ร้อยละ 47.5 การอยู่ดีกินดีของประชาชน
ร้อยละ 37.3 การควบคุมราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้ม
ร้อยละ 37.1 การจัดให้มีการเลือกตั้ง
ร้อยละ 37.0 การแก้ปัญญาทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง
ร้อยละ 30.1 ลอตเตอรี่ที่ขายเกินราคา

ความเห็นต่อระยะเวลา ในการบริหารงานเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนของรัฐบาล คสช.
ร้อยละ 16.2 ระยะเวลาเหมาะสมดีแล้ว
ร้อยละ 48.2 ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะดี
ร้อยละ 35.6 ไม่รีบค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆ

เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาล คสช.ทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่ในปี 2562 มากที่สุด 5อันดับแรก (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
ร้อยละ 26.5 การปราบปรามคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการ
ร้อยละ 22.7 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ของแพง ค่าครองชีพสูง
ร้อยละ 11.5 ช่วยทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น
ร้อยละ 06.1 จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้รัดกุม บทลงโทษเด็ดขาด ไม่ให้มีการทุจริต
ร้อยละ 04.2 การปราบปรามยาเสพติดในท้องถิ่น

0%
Comments
Loading...