ปลื้ม! บิ๊กตู่ลงพื้นที่จังหวัดตราดประชาชนต้อนรับอบอุ่น

839

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ในช่วงเช้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดตราด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านเปร็ดใน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยนายกรัฐมนตรี ได้พบปะกับประชาชน ที่มารอต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงเรือตรวจพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ลงเรือ เพื่อตรวจดูพื้นที่ป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน จำนวน 12,000 ไร่ ที่ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูจนเป็นพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย มีระบบสำรองน้ำด้วยหน้ากุ้งร้างและร่องสวน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการบริหารจัดการ 4 น้ำ คือ “ดักน้ำจืด ดุลน้ำกร่อย แก้น้ำเสีย ดันน้ำเค็ม” ตลอดจนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการ “หยุดจับร้อย คอยจับล้าน” คือ ห้ามจับปูแสมในคืนขึ้น 4 5 6 ค่ำ และแรม 4 5 6 ค่ำ เดือน 11 ทุกปี เพราะเป็นช่วงที่ปูแสมวางไข่และเป็นตัวอ่อน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านเปร็ดใน

นอกจากนี้ยังมีการรวมกันตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต สำหรับเป็นทุนในการดำรงชีพและพัฒนางานอื่นๆ ที่มุ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเข้มแข็ง ซึ่งระบบสัจจะสะสมทรัพย์ มีทุนเริ่มต้นเพียง 9,810 บาท แต่ปัจจุบันทางกลุ่มมีเงินออมถึง 33 ล้านบาท สามารถปลดหนี้ของชุมชนบ้านเปร็ดในจาก 30 ล้านบาท เหลือเพียง 10 ล้านบาท ชุมชนมีรายได้มีเงินออมเดือนละประมาณ 60,000 บาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมชุมชนบ้านเปร็ดใน

พร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯ ลงนามในสมุดเยี่ยมที่ระลึกแก่ชาวชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราดโดยมีข้อความดังนี้

“ยินดีเป็นเกียรติที่ได้มาเยี่ยมเยือนในวันนี้ ขอบคุณในการต้อนรับ รอยยิ้มที่สดใส ทำให้ นายกฯ /ครม. มีกำลังใจที่จะทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องต่อไป ประเทศชาติต้องแข็งแรงด้วยประชาชนเอง รัฐบาลส่งเสริม ผลักดัน สนับสนุน ทุกอย่างต้องเกิดจากภายใน ระเบิดจากข้างใน แนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราต้องร่วมมือกัน ประชารัฐ / มุ่งไทยนิยมคือนิยมทำคุณงามความดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ”

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
5 ก.พ. 61

 

0%
Comments
Loading...