ได้!บิ๊กตู่ลงเกาะช้างชื่นมื่นรับข้อเสนอ

878

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางถึงอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อติดตามการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะช้าง โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชน ให้การต้อนรับที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ(เกาะช้าง)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะช้าง

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อเสนอการพัฒนาเกาะช้าง จากนายลัคศิษฏ์ มุ่งการ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ก่อนเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวและพบปะประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหาดคลองพร้าวเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน นักท่องเที่ยว อีกด้วย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพบปะประชาชนที่เกาะช้างจังหวัดตราดในโอกาสมารับฟังปัญหาและรับข้อเสนอของชาวเกาะช้าง

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตราดมีการเสนอการพัฒนาเกาะช้างเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท จากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นแผนในระยะยาวใน 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการถนนเชื่อมรอบเกาะช้างที่เป็นถนนเลียบเกาะที่เหลือระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรเศษ ระหว่างบ้านบางเบ้า-บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ซึ่งจะมีความจุเต็มที่กว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้มีการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งประชาชนจะได้รับน้ำเข้าพื้นที่เกษตร ประมาณ 745 ไร่ และมีน้ำประปาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพอเพียง และสนองการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงโรงคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการศึกษาพร้อมออกแบบพัฒนาท่าเรือสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงจากสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจะเป็นจุดส่งต่อผู้โดยสารไปลงที่ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ รวมทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกำลังคนเพื่อเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ โดยจะใช้บทบาทของวิทยาลัยอาชีวะ เทคนิค และสารพัดช่าง ร่วมมือกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราดผลิตบุคลากรให้มีอาชีพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะชี้แจงกับประชาชนบนเกาะช้าง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่ารัฐบาลจะพยายามผลักดันศักยภาพของเกาะช้าง ในด้านต่างๆพร้อมกับรับหลักการในข้อเสนอจากพื้นที่ ซึ่งเรื่องใดที่ทำได้ทันทีก็จะเร่งดำเนินการ เรื่องใดที่ต้องพิจารณาศึกษาแนวทางก็จะเร่งรัดกระบวนการให้ พร้อมขอประชาชนช่วยกันดูแลพื้นที่เช่นการรักษาความสะอาด โดยเฉพาะปัญหาขยะ ที่จะต้องมีการจัดการที่ดี ด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเอง ช่วยกัน ร่วมมือ รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างริมทาง ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเยือนเพิ่ม รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดมาราธอน เป็นต้น

0%
Comments
Loading...