โปรดเกล้าฯให้นำผ้าฝ้ายทอมือ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาทำ “กระเป๋าจิตอาสา ภาพวาดฝีพระหัตถ์”

893

โปรดเกล้าฯให้นำผ้าฝ้ายทอมือ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาทำ “กระเป๋าจิตอาสา ภาพวาดฝีพระหัตถ์”

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดชายแดนใต้ ทรงนำงานทอผ้าฝ้ายและงานปักผ้าของศิลปาชีพ มาช่วยให้ชาวไทยพุทธ และมุสลิมมีรายได้เพิ่มขึ้น เปรียบเสมือนโรงเรียนช่างฝีมือของชาวบ้าน ให้ได้เข้ามาเรียนรู้ กระทั่งงานทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และงานปักผ้าก็คือความสุขที่เข็ม เส้นไหม และสองมือจะบันดาลให้เป็นไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้นำผ้าฝ้ายในการนี้มาดัดแปลงและออกแบบเป็นกระเป๋าจิตอาสา มีด้วยกัน ๒ สี คือ สีเหลือง และสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงบนกระเป๋าจิตอาสาทั้ง ๒ ด้าน ประกอบด้วย ภาพครอบครัวจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และภาพแทนความหมาย ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง ๓ ฤดู ซึ่งสะท้อนถึงความรัก ความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ เสมือนเป็นความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้เป็นกระเป๋าที่มีความสวยงาม มีความทนทาน และเคลือบด้วยวัสดุกันน้ำอย่างดี ซึ่งประชาชนสามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย อาทิ การเรียน การจับจ่ายใช้สอย การกีฬา หรือในงานด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในการสืบสานงานตามพระราชเสาวนีย์ ที่จะช่วยเสริมอาชีพให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการนำกระเป๋าจิตอาสาที่จัดทำขึ้นมาจำหน่ายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งจะทรงนำรายได้ไปใช้ในการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ และเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการพระราชดำริจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กระเป๋าดังกล่าวจะมีจำหน่ายที่ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

0%
Comments
Loading...