โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

884

7 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม พร้อมเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ป่วยและเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วย

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ป่วยและเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วย ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช 2515 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช”

0%
Comments
Loading...