โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เปิดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว

922

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ  พระลานพระราชวังดุสิต

0%
Comments
Loading...