สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จเยือนไทย

1,056

19 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเพื่อน เพื่อน หรือองค์การเฟรนด์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย ณ โรงเรียนวัดใต้ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

 

0%
Comments
Loading...