องคมนตรี เยี่ยมชมแบบจำลองโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

762

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เยี่ยมชมแบบจำลองโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของสำนักงาน กปร. ที่จัดขึ้นภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

องคมนตรี เยี่ยมชมแบบจำลองโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

โดยมีนายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. ต้อนรับและบรรยายถึงการจัดทำโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำฯ ด้วย

0%
Comments
Loading...