นายกรัฐมนตรีเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”(คลิป)

1,057

11 กุมภาพันธ์ 2561

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียง และคนไทยทุกคน มาร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีความสุข เป็นการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ รวมทั้งได้ชมการจัดสวนดอกไม้และงานศิลปะอันงดงามของไทย

โดยพร้อมใจกันแต่งกายให้เข้าบรรยากาศย้อนยุคของไทยหรือชุดสุภาพตามความสมัครใจ ผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชน พาลูกหลาน ชวนเพื่อนชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว มาร่วมงานกันมาก ๆ เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีวัฒนธรรม และประวัติ ศาสตร์มายาวนาน

0%
Comments
Loading...