สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.

1,039

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังเมรุชั่วคราว วัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชวุฒาจารย์ วิ.(จำเนียร อรุโณ) เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม จังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ ธรรมยุต

0%
Comments
Loading...