บิ๊กตู่เหน็บต่างชาติ”เคารพความเป็นมนุษย์ของประเทศไทย”

1,019

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีทูตจากประเทศต่างๆรวมทั้งจากสหประชาชาติและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ในตอนหนึ้งของการกล่าวปาฐกฐาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกประเทศเคารพ”ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ของประเทศไทย โดยระบุว่าต่างประเทศให้ความสำคัญกับประเทศไทยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ไม่เคยคำนึงถึงด้านกฎหมาย มีผู้ต้องหาตามหมายจับของนานาชาติเราดำเนินคดีให้ส่งตัวให้ ในทางกลับกันคนของประเทศไทยทำผิดคดีตัดสินแล้ว ยังสามารถไปเคลื่อนไหวที่ต่างประเทศได้ไม่เคยดำเนินการให้ พลเอกประยุทธ์ได้ขอให้ทุกประเทศเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของประเทศไทยไม่ควรให้ใครก็ตามที่ทำผิดในประเทศไทยไปเคลื่อนไหวในประเทศของท่าน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมลิเกบูดูของเด็กภาคใต้ก่อนเปิดงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าประเทศไทยยึดหลัก”เคารพ คุ้มครอง เยียวยา” แก้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐบาลไทยพยายามผ่อนคลายกฎระเบียบให้สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยยึดกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ให้สังคมขี้ว่าผิด ต้องยึดหลักฐานขั้นตอน ขบวนการของกฎหมาย

0%
Comments
Loading...