๑๒ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันเกิดคุณพลอย

1,191

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณพลอยไพลิน เจนเซ่น พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในปีนี้คุณพลอยมีอายุครบ ๓๗ ปี

0%
Comments
Loading...