โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรม ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

1,675

13 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

องคมนตรี ได้วางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วได้เยี่ยมชมนิทรรศการของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากทหารที่บาดเจ็บ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สภากาชาดไทย, นิทรรศการการประปากรุงเทพฯแสดงประวัติ แผนผังโรงกรองน้ำสามเสนเมื่อแรกสร้าง เป็นโรงผลิตน้ำประปาแห่งแรกของประเทศไทย

กิจการประปาถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 4 ปีต่อมา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6, การสาธิตงานฝีมือจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เช่น ช่างแกะสลักไม้ ช่างลายรดน้ำ ช่างเขียน ช่างปั้น, การสาธิตงานฝีมือจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง เช่น งานปักผ้า งานร้อยมาลัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ห้องเครื่องสำนักพระราชวังออกร้านเป็นข้าวราดแกง, ข้าวเหนียวหมูปิ้ง จำหน่ายในราคา 25 บาท เพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้ทานอาหารปรุงสุกใหม่ และเพียงพอต่อประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน สำหรับร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้รับความนิยมคือ ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายบัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุขที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบ, กระเป๋าจิตอาสา และเสื้อจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีร้านภูฟ้า, ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านดอยคำ และร้านภัทรพัฒน์

ภายในงานมีสอยต้นกัลปพฤกษ์ จำหน่ายบัตรราคาใบละ 25 บาท มีของรางวัลมากมาย และการจำหน่ายสลากอุ่นไอรัก ราคาใบละ 129 บาท จะทำการออกรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม ประกาศผลรางวัลบนเวทีการแสดงภายในงาน และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางหนังสือพิมพ์ได้ภายหลัง รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์, รางวัลที่ 2 เป็นรถกระบะ และรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย รายได้จากการจำหน่ายบัตรกัลปพฤกษ์และสลากอุ่นไอรัก จะนำขึ้นโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป ส่วนการแสดงเวทีกลางแจ้งในวันนี้ เป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนจากชุมชนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง และเทศบาลตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย

ประชาชนสามารถแต่งกายย้อนยุค มีให้เช่าชุดละ 250 บาท ตลอดทั้งวัน หรือชุดสุภาพ ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ชมความงามของเรือสุพรรณหงส์จำลอง ดอกไม้นานาพันธุ์

อาคารสถานที่ที่จำลองบรรยากาศตามแบบรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงอดีต เกิดความสุขที่ได้ไปร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

0%
Comments
Loading...