จังหวัดอุทัยธานีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

1,003

15 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนบ้านหนองอาสา หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ และนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมจัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย

หน่วยแพทย์ของทีมสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ออกหน่วยทันตกรรม นวดแผนไทย ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พร้อมทั้งเปิดรับบริจาคร่างกาย ดวงตา และอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทย

0%
Comments
Loading...