สมเด็จพระเทพ เสด็จทรงติดตามศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน

487

 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ณ บ้านปางมะหัน และบ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

0%
Comments
Loading...