สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”เยี่ยมทหาร

935

16 กุมภาพันธ์ 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการทรงเยี่ยม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”เยี่ยมทหาร

พระราชทานกำลังใจแก่ทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

0%
Comments
Loading...