สมเด็จพระเทพเสด็จพระตำหนักดอยตุง

1,233

16 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระตำหนักดอยตุง จ.เชียงราย

0%
Comments
Loading...