อาลัย ศ.ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย

1,137

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ราษฎรอาวุโส อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว หลังพักรักษาอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และอื่นๆ สิริอายุ ๙๕ ปี ๒ เดือน

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก เริ่มต้นทำงานที่สถานีทดลองกสิกรรม แม่โจ้ วิจัยพันธุ์ข้าว พันธุ์ผักและยาสูบ ขณะเดียวกัน ยังศึกษาค้นคว้าด้านกล้วยไม้ ทั้งในด้านการปรับปรุงพันุธุ์ ขยายพันธุ์ และธุรกิจการส่งออก กลายเป็นสินค้าส่งออกด้านเกษตรที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ และโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก เป็นนักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทยสู่สากล จนได้รับฉายาว่า “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย” เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๒ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ เป็นอดีตนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ และเคยได้รับการยกย่องให้เป็นราษฎรอาวุโส

 

0%
Comments
Loading...