กรุงเทพโพลล์!ประชาชนเชื่อคดีเปรมชัยเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้!

1,035

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมในการเอาผิดผู้กระทําความผิด” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,202 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 64.2 เห็นว่าคดีเปรมชัยล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจะไม่สามารถเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ รองลงมาคือคดีทายาทกระทิงแดงชนตำรวจตายร้อยละ 53.3 และคดีวัดธรรมกายพระธัมมชโยร้อยละ 50.4

เมื่อถามว่าจากเหตุการณ์หรือคดีที่ผ่านมาคนกลุ่มใดเมื่อทำความผิดแล้วกระบวนการยุติธรรมยากที่จะเอาผิดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 เห็นว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล รองลงมาคือนักการเมือง ร้อยละ 63.6 ถัดมาเป็นคนรวยไฮโซ ร้อยละ 61.5 ตามด้วยข้าราชการ ตำรวจทหาร ร้อยละ 45.2 และพระ ร้อยละ 21.1

ท้ังนี้เมื่อถามว่าเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในการเอาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.3 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

นอกจากนี้เมื่อถามความเห็นต่อกระแสโซเชียลและสื่อมวลชนที่มาช่วยตรวจสอบและตีแผ่เหตุการณ์หรือคดีต่างๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เห็นว่าจะช่วยตรวจสอบรอบด้านทําให้สังคมรับรู้โดยละเอียดดี รองลงมาร้อยละ 57.4 เห็นว่าจะทำให้คดีคืบหน้าเร็ว จับตัวคนผิดได้เร็ว ร้อยละ 54.8 เห็นว่าจะมีส่วนทำให้ตำรวจหาหลักฐานอย่างจริงจังเพื่อปิดคดีให้ได้โดยเร็ว

 

0%
Comments
Loading...