สมเด็จพระเทพ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

1,053

19 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ท่ามกลางการร่วมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมในคือที่ 9 มีคณะพระสงฆ์พร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ ครู นักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วมในการสวดพระอภิธรรมจำนวนมาก

พระราชภาวนาโกศล เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2491 เป็นบุตรคนแรกของ นายรอด และนางจำรัส เสนสกุล มีน้องชาย 4 คน และน้องสาว 1 คน อุปสมบทเมื่ออายุ 25 ปี เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2516 ณ วัดปากคลองปลากดนอก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีพระอธิการทองหยด เป็นพระอุปัชฌาย์

จำวัดอยู่ที่เจ้าอาวาสวัดจันทาราม เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤๅษีลิดำ เมื่อหลวงพ่อฤๅษีลิงดำมรณภาพ ลงเมื่อปี พ.ศ. 2535 พระราชภาวนาโกศล จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี 2536 และได้มรณภาพลง เมื่อเวลา 04.49 น. ของวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร ด้วยอาการสงบ รวมอายุ 69 ปี 45 พรรษา

 

0%
Comments
Loading...