บิ๊กตู่ขอชาวบ้านเลือกพรรคการเมืองของคนทั้งชาติอย่าเลือกพรรคของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1,074

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว (ศพก.แหลมบัว) หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะพบปะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชาและการประยุกต์เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์” เพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มผลผลิต รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ภายหลังการตรวจเยี่ยมฯ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนในแปลงสาธิต และปลูกต้นจัน บริเวณหน้าศูนย์ ศพก.แหลมบัว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้จัน บริเวณหน้าศูนย์ศพก.แหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมกล่าวพบปะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า “รัฐบาลมีความตั้งใจจะทำให้เกิดความเท่าเทียมของโอกาส โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม พร้อมกับมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อต้องการมารับฟังปัญหาจากประชาชนนำไปแก้ไขปัญหา ไม่ได้หวังคะแนนนิยมและผลทางการเมือง โดยขอให้เห็นใจการทำงานของรัฐบาลบ้าง พร้อมกับกำชับว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอให้เลือกพรรคการเมืองของคนไทย ไม่ใช่พรรคการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกศพก.แหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า” วันนี้ได้มีการเปิดโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อประชาชน และเพื่อประเทศชาติ โดยหลังจากนี้จะมีคณะทำงานลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาราคาพืชผลการเกษตร รวมถึงปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน โดยจะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้สำหรับแนะนำให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คณะทำงานนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของ ศกพ.แหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทดลองหว่านข้าวในแปลงสาธิต
0%
Comments
Loading...