สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชสาส์น ถวายพระพร “กษัตริย์ภูฏาน”

1,084

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาสน์ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฎาน

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวภูฎาน
หม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ของเราทั้งสองที่มีมาอย่างใกล้ชิด จะกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

0%
Comments
Loading...