สมเด็จพระเทพฯ เสด็จหมู่บ้านญี่ปุ่น

1,067

22 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่น  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเปิด “นิทรรศการทางประวัติศาสตร์หมู่บ้านญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนเจริง (Virtual Reality Street Museum)” นิทรรศการถาวร ที่สมาคมไทย-ญี่ปุ่น , หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ และองค์กรธุรกิจทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันปรับปรุงต่อยอดการจัดแสดงนิทรรศการ

ในโอกาสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ในปี 2560โดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจากประเทศญี่ปุ่น นำเสนอด้วยวีดิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวกรุงศรีอยุธยา และหมู่บ้านญี่ปุ่นในศริสต์ศตวรรษที่ 17 ผ่าน VR Content ความละเอียดสูงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงทอดพระเนตรตลาดย้อนยุคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตคนไทยสมัยอยุธยา มีการสาธิตงานหัตถกรรมชั้นสูงและการทำขนมไทยเชื้อสายโปรตุเกส อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และทองพลุ

0%
Comments
Loading...