ชื่นมื่น ! ไทยบาห์เรนประชุมความร่วมมือครั้งที่ 3

436

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะ เดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อร่วมประชุม ความร่วมมือไทยบาห์เรนครั้งที่ 3

การประชุมทวิภาคี ความร่วมมือไทยบาห์เรนครั้งที่ 3 มาประเทศบาห์เรน โดยมีนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของไทยเป็นประธานร่วมกับ ชีค คาลิด บิน อาเหม็ด บินโมฮัมเหม็ดอัล คอลิฟะห์

ในวันนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเชค คาหลิด บิน อาเหม็ด บิน โมฮัมเหม็ด อัล คอลิฟะห์ (Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohamed Al Khalifa) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย- บาห์เรน ครั้งที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร เกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว รวมถึงความร่วมมือในกรอบภูมิภาคพหุภาคี

0%
Comments
Loading...