บิ๊กตู่นั่งหัวโต๊ะประชุมเตรียมรับผู้นำกลุ่มอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขง

898

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขงครั้งที่ 8 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับผู้นำของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ

การประชุมนี้เป็นเวทีหารือเฉพาะของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เนื้อหาหลักของการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการสร้างความเชื่อมโยงในพื้นที่อนุภูมิภาค
โดยนายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ให้การต้อนรับผู้นำที่จะเดินทางมาร่วมประชุมในไทย เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากผู้นำประเทศสมาชิกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม

0%
Comments
Loading...