พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จบ้านเจาะบากง

975

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๒๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงาน ณ บ้านเจาะบากง หมู่ ๓ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 


กราบขอบพระคุณอาจารย์ Napan Sevikul กรุณากับทีมข่าวสวัสดีนิวส์ อนุญาตให้นำ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาเผยแพร่แก่ผู้จงรักภักดี

0%
Comments
Loading...