ลาวไทยชื่นมื่นถกคอร์รัปชัน !

421

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ดร. บุนทอง จิดมะนี รองนายกรัฐมนตรีและประธานองค์การตรวจตรารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (SIAA) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้อนรับดร.บุนท​อง จิดมะนี รองนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาวในโอกาสมาเยือนไทย

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีและประธานองค์การตรวจตรารัฐบาลแห่ง สปป. ลาว ในวันนี้ พร้อมแสดงความยินดีที่ไทย – สปป. ลาว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตลอดมา ซึ่งช่วยให้การทำงานระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะที่ รองนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันเข้มแข็งตลอดระยะเวลา 67 ปี ที่มีพัฒนาการอย่างเป็นระบบเรื่อยมา โดยหวังว่าทั้งสองประเทศจะสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่นี้ต่อไป

ดร.บุนทอง จิดมะนี รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เดินทางเยือนไทยพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือกันด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างรอบด้าน และมี ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทยที่ร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านนี้กับ SIAA อย่างแข็งขันเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองหน่วยงานจะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันทุกระดับ ทั้งทวิภาคี พหุภาคี และอาเซียน เพื่อต่อยอดไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งสองหน่วยงานเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความประทับใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความใกล้ชิดและความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้ไทยและ สปป. ลาว เติบโตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน (Stronger Together) และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Left No One Behind) ซึ่งเป็นหลักคิดสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

0%
Comments
Loading...