บิ๊กตู่ยันเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแม็ป !

1,001

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งว่าอยากให้พี่น้องประชาชน มีความรู้ หลักคิด และหลักการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพรรคที่มีนโยบายในลักษณะสัญญาว่าจะให้เพื่อดึงดูดใจ หรือขัดแย้งพันธกรณีต่างประเทศ เป็นต้น

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูก 4 ฉบับ ทีจำเป็นต่อการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
1 กฎหมายลูกว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 กฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง
3 กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4 กฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และ 2 ฉบับท้าย อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ส่วนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คาดการณ์กันว่า น่าจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายนปีนี้ แล้วให้บังคับใช้ในอีก 90 วัน คือ เดือนกันยายน ในการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นในเดือนใดก็ได้ ภายใน 150 วันหลังจากนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย ทั้งพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่เป็นไปตาม Roadmap ประเทศ อย่างชัดเจนที่สุด

0%
Comments
Loading...