ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพฯจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร

1,060

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้ ๒๐๑๘ ณ เรือนกระจกปรินเซส ออฟ เวลส์ สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว กรุงลอนดอน โอกาสนี้ จะทรงพบกับเจ้าหญิงอเล็กซานดรา และทอดพระเนตรการจัดแสดงงานดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บริติซ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเวลส์ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ ปราสาทคาร์ฟิลลี และปราสาทไฮเคลียร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๐ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๑๕ น. หรือ คืนวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๗ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๒๕ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๑

0%
Comments
Loading...