สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทียนรุ่งบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา

1,194

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทียนรุ่งบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา

เพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง ๖ พระอาราม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ

0%
Comments
Loading...