พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

975

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความเป็นบุคคลที่สัมผัส ได้ เข้าใกล้ได้ ให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้ ด้วยการเสด็จไปเยี่ยมเยียน และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร ในทุก ๆ สถานที่ จนเรียกได้ว่า แทบทุกตารางนิ้วบนผืนแผ่นดินไทยที่สามารถย่างก้าวเข้าไปได้ ก็จะเคย เสด็จฯ ไปแล้วทั้งสิ้น

0%
Comments
Loading...