พระองค์โสม เสด็จทอดพระเนตร ละครเพลง

1,237

26 กุมภาพันธ์ 2561

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรละครเพลง “พระร่วง เดอะ มิวสิคัล” รอบปฐมทัศน์

ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก เขตดินแดง 

0%
Comments
Loading...