พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

1,003

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระราชหฤทัย ห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชน อย่างไม่มีอาจลบเลือนได้ พระราชจริยาวัตรอันงดงาม สายพระเนตรที่เปี่ยมด้วย พระเมตตาคุณ พระกรุณาธิคุณปรากกฎแก่ สายตาของคนไทยครั้งแล้วครั้งเล่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น เป็นภาพที่แสดงถึงการที่ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ที่เหนือไปกว่าพระราชกิจที่ราษฎรไทยพึงคาดหมาย จากพระเจ้าแผ่นดินของตน

0%
Comments
Loading...