องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1,037

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ

พร้อมเชิญถุงพระราชทานจำนวน 124 ถุง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อ.เมือง จ.เชียงราย

เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน และพบปะราษฎร เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการต่างๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง 

0%
Comments
Loading...