ทูลกระหม่อมหญิงเสด็จ งาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

962

28 กุมภาพันธ์ 2561

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร


เสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” และเยี่ยมชมร้าน
“ไปรสนีย์กรุงสยาม ณ พระลานพระราชวังดุสิต

0%
Comments
Loading...