บิ๊กตู่เชิญรัสเซียเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนปี 2562

587

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อเวลา 11.00 น. นายนิโคไล ปาตรูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับและยินดีที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซีย เดินทางเยือนไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน   สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานกว่า 120 ปี ตั้งแต่พระราชวงศ์ รัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน โดยในระดับพระราชวงศ์ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และในโอกาสที่ได้เคยตามเสร็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาส เสด็จฯ เยือนรัสเซีย  รัฐบาลและประชาชนรัสเซียได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติมาโดยตลอด รวมทั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา รัสเซียได้ถวายการต้อนรับในการเสด็จเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติด้วย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายนิโคไลปาตรูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียพร้อมคณะในโอกาสมาเยือนไทยเป็นประเทศแรกของการเยือนอาเซียน

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียที่มีความกว้างขวางและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกด้าน ทั้งยังได้พัฒนากลไกความร่วมมืออย่างเป็นทางการในหลายรูปแบบ และครอบคลุมหลายสาขา อาทิ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังได้เชิญรัสเซียให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปี 2562 ที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงหวังว่าฝ่ายรัสเซียจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในกรอบต่าง ๆ ของอาเซียนที่ประเทศไทย และดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับอาเซียนต่อไป และหวังว่าการเจรจาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะมีความคืบหน้าสอดรับกับการเติบโตของอาเซียนต่อไป

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรียังขอให้รัสเซียพิจารณาสนับสนุนสินค้าจากประเทศไทย โดยไทยสามารถเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับรัสเซีย ไทยมีความพร้อมเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมขอให้รัสเซียช่วยติดตามการรับรองผลการตรวจสอบโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ สัตว์ปีกและประมงด้วย ในขณะเดียวกันไทยก็พร้อมพิจารณาสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงจากฝ่ายรัสเซียเช่นกัน

0%
Comments
Loading...