พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

1,002

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกหนแห่งของประเทศ จึงทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยพระองค์เอง ทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดรัชกาล ในการปกป้องรักษา ป่า น้ำ ดิน ล้วนเพื่อ “คน” ซึ่งก็คือ พสกนิกรของพระองค์ โดยไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ภาษา

ทรงทราบดีว่า หมู่บ้านที่สร้างขึ้นใหม่ยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการเสด็จมาทรงเยี่ยมเยียน ทรงนำสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพมาพระราชทาน ตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธ์ไก่และสุกร ตลอดจนสิ่งของจำเป็นอื่นๆหลายอย่าง

0%
Comments
Loading...